En av regjeringens egne juridiske rådgivere anbefalte at den nye grunnloven skulle fastslå Grønlands rett til selvstyre, men Danmarks daværende statsminister Erik Eriksen sørget for at dette aldri kom det grønlandske landsråd for øret.

Lureriet ble først avslørt da den grønlandske selvstyrekommisjonen fikk tak i de hemmeligholdte papirene. De viser at den danske regjeringen skjulte dokumentene av frykt for at grønlenderne skulle kreve selvstyre.

— Det er grunnleggende galt at man har hemmeligholdt disse papirene. Slikt fremmer aldri tillitsforholdet mellom to folk, sier formannen i det grønlandske landsrådet, Jonathan Motzfeldt, til Politiken.

Professor Hanne Petersen tror grønlenderne ville ha stått mye sterkere overfor Danmark, dersom de alt i 1953 hadde fått grunnlovsfestet retten til selvstyre. (NTB)