Danmarks utenriksminister Per Stig Møller skriver i en redegjørelse til Europarådet at slike flyginger vil være ulovlige, og at et slikt fly kan få ordre om å lande.

– Hvis ordren ikke adlydes, kan myndighetene med bruk av relevante midler hindre flyet fra ytterligere operasjoner, heter det i den 17 sider lange såkalte supplerende redegjørelsen til Europarådets generalsekretær Terry Davis.

Utilstrekkelig svar

Redegjørelsen kommer etter at Europarådet tidligere har kritisert Danmark for ikke å svare inngående nok på spørsmål om danske myndigheters kjennskap til transportene. Europarådet offentliggjorde en rapport i begynnelsen av mars som konkluderte med at de utenlandske etterretningstjenestene kan gjøre akkurat hva de vil når de befinner seg på europeisk jord.

– Regjeringen synes det er viktig å støtte undersøkelsen til Europarådets generalsekretær. Det har regjeringen gjort med den supplerende redegjørelsen som vi har levert i dag, skriver Møller i en kort kommentar.

Kritisk opposisjon

I forbindelse med Europarådets undersøkelse av fangetransportene har Møller tidligere sagt at «den danske regjeringen har ingen kjennskap til slike tilfeller av ulovlig frihetsberøvelse». Opposisjonen og menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert svaret og henvist til at regjeringen ikke kan avvise en slik kjennskap når de ikke har undersøkt CIA-flygingene.

Politiet i København undersøker nå en anmeldelse fra partiet Enhedslisten om brudd på straffelovens bestemmelser om medvirkning til ulovlig frihetsberøvelse, vold og brudd på torturkonvensjonen. Anmeldelsen gjelder flere konkrete fly fra CIA-kontrollerte selskaper som siden 2001 har fløyet over dansk luftrom og i noen tilfeller landet i København.