Statsminister Poul Nyrup Rasmussen støtter opp om uttalelsen, som har vakt rasende reaksjoner i Israel.

— Det er en sørgelig dag for Danmark, når landets utenriksminister finner det passende å besudle det danske folks stolte og modige støtte til det jødiske folk under annen verdenskrig, når han foreslår å straffe den israelske stat som forsvarer seg mot daglige palestinske voldshandlinger og drap, sier statsminister Ariel Sharons utenrikspolitiske rådgiver, Israels tidligere FN-ambassadør Zalman Shoval til Jerusalem Post.

Nyrup Rasmussen støtter Det er i et intervju med den danske avisa Berlingske Tidende tirsdag at Lykketoft gikk hardt ut mot Israels bosettinger i de okkuperte palestinske områdene, og gjorde det klart at Danmark ville be EU vurdere økonomiske straffetiltak.

Onsdag sluttet statsminister Nyrup Rasmussen seg til kritikken.

— En utvidelse av bosettingene, som nå planlegges, er det motsatte av hva som er klokt å gjøre i forbindelse med fredsprosessen. Det er også problematisk i forhold til Genève-konvensjonens bestemmelser, sa Nyrup Rasmussen.

Han ville verken bekrefte eller avkrefte om Danmark nå overveier sanksjoner mot Israel.

— Jeg vet at utenriksministeren har opplyst at han vil drøfte vårt standpunkt angående bosettingene i EU-kretser. Og det syns jeg er svært fornuftig, sa Nyrup Rasmussen.

Gransker import Den skjerpede danske tonen overfor Israel skal blant annet skyldes en rapport som er laget på oppdrag for FNs menneskerettighetskommisjon i Geneve, som fordømmer Israels maktbruk mot palestinerne i de okkuperte områdene.

Lykketoft har også satt i verk full gransking av Danmarks import fra Israel, for å fastslå om det dreier seg om produkter fra de ulovlige bosettingene i palestinske områder.

EU-kommisjonen har også innledet gransking av importen fra Israel, for å se om landet bryter handelsavtalen som ble inngått i juni 2000.

Avtalen sikrer gunstige tollsatser for israelske varer, med et ettertrykkelig unntak for varer som har sin opprinnelse i de jødiske bosettingene.

(NTB)