I 2005 hadde Danmark et overskudd på 5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), noe som er 2 prosent mer enn Sverige, nummer to på lista.

— Fortsatt stor vekst, fallende arbeidsledighet og utsikt til fortsatt høy oljepris vil medvirke til enda et år med stort overskudd, sier Jan Hovmand-Olesen i Sydbank.

Kun åtte av EU-landene hadde overskudd på budsjettet. Ti land fikk et underskudd som holder seg innenfor grensen på 3 prosent som Unionen har satt i stabilitetspakten. Sju land holder seg ikke innenfor treprosentsregelen.