Danmark ser ut til å måtte beholde kronen som valuta i flere år. Økonomien er for dårlig til å gå over til euro, sier statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det danske folket sa nei til den europeiske fellesvalutaen i en folkeavstemning i 2000, men meningsmålinger viser at stadig flere ønsker seg euroen i stedet for kronen.

Rasmussens sentrum-høyre-regjering er for valutabyttet og har uttrykt håp om en ny avstemning innen 2011, men Rasmussen understreker at en avstemning ikke blir avholdt før det er et sikkert flertall for det i Folketinget.

Statsministeren sa tirsdag at Danmark pr. dags dato ikke engang møter de økonomiske kravene som stilles av EU.

– Derfor er verken de politiske eller de økonomiske kravene for en folkeavstemning om euroen til stede i øyeblikket, sier Rasmussen.

– Den økonomiske krisen har understreket at det er i Danmarks interesse å ta del i eurosamarbeidet. Men paradoksalt nok betyr krisen også at Danmark er på vei mot en situasjon der vi ikke kan være med i det hele tatt, sier statsministeren.