En snau uke etter Arktisk Råds toppmøte på Grønland har det lekket fra et utkast til en felles dansk-grønlandsk-færøysk strategi for utviklingen i Arktis de neste ti årene, skriver Aftenposten.no.

Omkring Grønland

I dokumentet heter det blant annet: «Kongeriket venter å gjøre krav på kontinentalsokkelen ved fem områder omkring Færøyene og Grønland, heriblant selve Nordpolen.»

Danmark posisjonerer seg dermed i dragkampen om naturressursene i Arktis, og kan være i ferd med å innlede en konflikt med Russland, skriver den danske avisen Dagbladet Information.

Flere ministre har allerede antydet et ønske om dette, men først nå vil det være offisiell dansk politikk og ligge åpent for debatt med Russland og andre nasjoner med interesser i området.

Utkastet som avisen siterer, ventes å bli offentliggjort i juni, og skal sendes til FNs kontinentalsokkelkommisjon før 2014.

Eiendomsrett under vann

Det hele dreier seg om eiendomsretten til havbunnen under nordpolbassenget, som er viktig militærstrategisk og for utnyttelse av naturressursene. Det hersker stor uenighet mellom landene som grenser mot Nordpolen om hvordan de skal dele land under vann.

De fem arktiske landene Canada, Danmark (gjennom Grønland), Norge, Russland, og USA har alle gjort krav på deler av det samme området, og det har ført til uenigheter mellom flere av landene.

Russlands tilstedeværelse i nord har flere ganger påkalt stor oppmerksomhet og er blitt møtt med kritikk, som da de i 2007 plantet det russiske flagget på havbunnen på Nordpolen og symbolsk gjorde sitt krav gjeldende.