Forbudet mot at privatpersoner tar med matvarer inn i Danmark trer i kraft tirsdag. Men ivrige tollere begynte allerede mandag å konfiskere matvarer, før de fikk beskjed om å vente til neste dag.

Samtidig kunne danskene puste lettet ut mandag, etter at mistanken om at ei dansk ku var smittet ble avkreftet. Dermed er Danmark fortsatt fritt for munn— og klovsyke, og det er ikke mistanke om at andre danske dyr kan være smittet.

Danskene regner med at det vil komme flere falske alarmer, fordi alle landets veterinærer er satt i høyeste beredskap.

Det danske næringsmiddeltilsynet (Fødevaredirektoratet) gjennomgikk i helgen den danske beredskapen sammen med landbrukets organisasjoner. Det ble besluttet å ta ytterligere forholdsregler. I tillegg til at privatpersoner ikke får importere matvarer, er importen av klovdyr samt sæd og fostre av disse stanset. Kravene til transport er skjerpet, og det er innført regler om desinfeksjon av biler. Transport av dyr skal begrenses, og helst unngås en uke framover. Import av fôr fra Storbritannia er stanset, og fôring med matavfall er forbudt.

NTB