Togtrafikken på strekningen mellom København og Helsingør ble innstilt i flere timer midt i den mest hektiske rushtiden. Et par timer senere ble København Lufthavn Kastrup evakuert og stengt på grunn av en mulig terroristaksjon. En passasjer hevdet at han hadde en bombe i håndbagasjen.

I begge tilfellene var det falsk alarm, men politiets omfattende aksjoner viser med all tydelighet hvor alvorlig danskene ser på terrortruslene som er blitt rettet mot landet i kjølvannet av aksjonene i London.

Dramatikken på Kastrup ble utløst da en 44 år gammel mann pekte på bagasjen sin og sa «Det er en bombe». Han ble straks tatt hånd om av politiet og passasjerområdet på flyplassen ble evakuert. At mannen etter hvert påsto at «bomben» var en spøk, hjalp ikke. Politiet tok ingen sjanser. Etter nærmere undersøkelse av mannens bagasje, viste det seg at den inneholdt tørrmat til en trekkingtur på Grønland. Mannen er siktet for trusler.

For noen dager gikk al Qaida ut med en advarsel om at Danmark er blant landene som nå får en måneds frist på å trekke sine soldater ut av Irak og Afghanistan. I motsatt fall vil Danmark være et erklært terrormål. Beredskapen som ble etablert etter terroraksjonen i London torsdag 7. juli, blir derfor opprettholdt. Da besluttet den danske regjerings sikkerhetsutvalg og Politiets Efterretningstjeneste (PET) at beredskapen skulle økes. Det innebar blant annet utvidet overvåking av flyplasser, tog, broer og regjeringsbygg.

I København er det særlig metrostasjoner og Hovedbanegården som blir nøye overvåket. På tog og busser blir passasjerene en gang i timen minnet på terrortrusselen og bedt om å være årvåkne.

I en pressemelding som PET har sendt ut etter den siste terroraksjonen i London, fremgår det at man har valgt ikke å heve beredskapsnivået ytterligere. — Vi følger situasjonen nøye og er i løpende kontakt med våre samarbeidspartnere, både her hjemme og i utlandet, sa PET-sjefen i en uttalelse knyttet til pressemeldingen.