Dommen betyr at Kip Kinkel må sitte i fengsel hele sitt liv. Kinkel er dømt for å ha skutt sine foreldre, to klassekamerater og dessuten skadd 26 andre elever på skolen. Han var 15 år da han ble drapsmann. Forsvarerne og rettspsykiaterne forsøkte å overbevise retten om at gutten var mentalt meget utstabil da han skjøt på grunn av en psykiatrisk lidelse han hadde slitt alene med i tre år, og at han burde vært behandlet lenge før tragedien var et faktum. De klarte heller ikke å overbevise retten om at Kinkel kan bli frisk igjen slik at han ikke lenger utgjør noen fare for samfunnet. Dommeren sa da dommen ble kunngjort at med en forbrytelse som denne, med så store ødeleggelser for ofrene og samfunnet, må det bli livstidsstraff. Tenåringen ble møtt med hatske utsagn fra vitnene i salen, og flere sa de gjerne skulle skutt ham om de hadde hatt mulighet.

NTB Washington