Dette er den nye, bevisste velgergruppen som kan gi Barack Obama seieren i Demokratenes primærvalg i Iowa i dag.

Underlagsmaterialet fra den siste meningsmålingen i delstatens storavis Des Moines Register viser at det er her senatoren fra Illinois har fått løftet på meningsmålingene siden senhøstes da han «parkerte» Hillary R. Clinton på annenplassen. Og mens yngre kvinnelige velgere har fortsatt å strømme til Obama-leiren, slik at han nå har en oppslutning på 32 prosent, står Clinton stille på 25 prosent oppslutning med John Edwards hakk i hæl med 24prosent.

Ingen tendens

Men den som søker klarhet i meningsmålinger for å tippe utfallet av det første primærvalget, eller rettere sagt avstemningene på et tusentall partimøter, finner liten trøst i meningsmålingene – selv ikke de lokale.

For en annen meningsmåling holder Hillary R. Clinton som dagens valgvinner foran Obama. Det «alle» meningsmålinger er enige om, er at tredjeplassen går til tidligere visepresidentkandidat John Edwards og fjerdeplassen til en ikke helt usannsynlig demokratisk visepresidentkandidat, Bill Richardson.

Noe forklaringens lys kaster heller ikke meningsmålingene over republikanernes prosess. Det kan bli Mike Huckabee, den tidligere Arkansas-guvernøren som har kommet så kraftfullt de siste par månedene. Men det kan like gjerne bli den tidligere Massachusetts-guvernøren Mitt Romney.

Spenningen for republikanerne ligger kanskje mest i hvor sterkt comebacket blir for John McCain. Fra å være avskrevet for et halvt år siden, har han nesten blitt gjenfødt som kandidat etter hvert som primærvalgene har nærmet seg. Det andre spenningsmomentet ligger i oppslutningen til de to forhåndsutpekte favorittene, Rudy Giuliani og Fred Thompson.

Ønsker forandring

Hillary R. Clinton har kjempet som en løve i Iowa, til tross for at hun i mai ble rådet av en av sine strateger å droppe delstaten. Men selv om hun har ligget godt an på meningsmålingene, har hun aldri fått det samme grepet om Iowa-velgerne som på de nasjonale målingene. I november seilte Barack Obama forbi, for å beholde ledelsen på målingen i Des Moines Register.

En av de viktigste grunnene er at velgerne mener Obama representerer noe nytt, en vilje til en ny politisk kurs, samtidig som han har vilje til å samle USA igjen. Omkring 30 prosent av de spurte i målingen i Des Moines Register holder frem disse kvalitetene fremfor erfaring og kontinuitet – som Hillary R. Clinton har brukt som sitt sterkeste argument.

Lokalpolitikk blir nasjonal

Ser man på det som skjer i delstatene, har 2007 vært preget av en politisk aktivisme som ofte har vært på kollisjonskurs med det som skjer – eller ikke skjer – i Washington DC. Delstater har vedtatt sin egen klimapolitikk, egne immigrasjonslover, forbedring av helsetiltak for barn uten en kostbar helseforsikring, minstelønnslover, strengere våpenlover og offentlighetslover der publikum via internett kan skaffe seg oversikt over hva skattepengene brukes til.

En senator fra Minnesota sier at vedtak i delstater raskt kan bli nasjonal politikk, ikke minst i de tilfellene der flere stater har gått sammen om regionale ordninger slik det f.eks. har skjedd i klimapolitikken.

Iowa er en liten stat. Det er også New Hampshire som har sitt primærvalg kommende tirsdag. Men hver på sin måte setter de kursen for, og dermed innholdet i, den videre nominasjonsprosessen der kandidatene må justere sitt budskap.

JIM YOUNG