Norge er det første landet i verden som innfører krav om madrasser til storfe. Kravet er fastsatt av Stortinget 25. juli i år, gjelder fra nyttår og vil bli fulgt opp med inspeksjoner fra Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.

— Forskning viser at storfe på rundt 500 til 600 kilo trives best når de ligger. Kyr på betong ligger i snitt sju timer, mens på madrasser ligger de dobbelt så lenge, sier seniorrådgiver Stein E. Fiskum i Mattilsynet til avisen.

235.000 norske storfe vil nyte godt av Stortingets omsorg.

— Dette er nesten et ku-spa. Dyrene blir roligere, de ligger mer og er harmoniske. Da blir også melken bedre, sier bonde Ole-Kristian Skallerud (40) på Smedstad gård.

Skallerud har allerede skaffet seg 96 kumadrasser. Og det gleder besetningen seg over:

Selv når kuene kan sove ute, trasker de heller inn i fjøset og legger seg på senga – en softmadrass pakket inn i presenningsduk.

Men det koster flesk. Skallerud har betalt 160.000 kroner for den myke luksusen, ifølge VG.

Det er ikke på trappene å kreve madrass for andre dyr, som f.eks. gris, ifølge Mattilsynet.