Vi har inngått et samarbeid med tallknuserne i det amerikanske firmaet Pollster.com. De leverer en såkalt «poll of polls» (se over) , daglige målinger av styrkeforholdet mellom John McCain og Barack Obama, basert på samtlige uavhengige meningsmålinger tatt opp i USA.

Pollster beregner ikke bare et gjennomsnitt av disse målingene. Basert på den lange strengen av ulike meningsmålinger beregner Pollster et estimat som forteller hva trenden i presidentduellen er akkurat nå.

«Tidslinjen»

bt.no har kombinert måledatoene med en tidslinje slik at leserne kan gjenoppfriske hendelser i valgkampen og se hvordan de har påvirket meningsmålingene underveis. Blant annet viser skjemaet hvordan McCain/Palins oppslutning har økt jevnt og trutt fra den dagen Palin ble annonsert som visepresidentkandidat.

Metoden Pollster bruker, er komplisert å forklare. Forenklet sagt: Hvis Pollster har registrert fem målinger som i rekkefølge har gitt en oppslutning på 25, 27, 29, 31 og 33 prosent, hva er estimatet for oppslutningen i dag?

Et gjennomsnitt av målingene vil gi 29 prosent til svar. Men fordi oppslutningen har økt med to prosentpoeng mellom hver måling, beregner Pollster at oppslutningen i dag er 33 prosent.

De reelle tallene i USA-valgkampen er langt mer komplisert å beregne, men logikken er den samme.

For en mer inngående forklaring av hvordan Pollster beregner statistikken: Les her!