Når byretten i London åpner sitt rettsmøte, er det to av de tre britiske forfatterne av bestselgeren «Hellig blod, hellig gral» som går til søksmål mot en enda større suksessforfatter, amerikaneren Dan Brown, og hans bok «Da Vinci-koden».

Saksøkerne Michael Baigent og Richard Leigh mener Brown stjal uhemmet fra deres egen 24 år gamle bok om den hellige gral da amerikaneren ga ut sin såkalte intellektuelle actionthriller i 2003.

– Boka er basert på vårt arbeid, og Brown nevner det ikke engang. Vi snakker her om et intellektuelt tyveri, sa Baigent da han besøkte Oslo i forbindelse med utgivelsen av «Hellig blod, hellig gral» i Norge.

– Jesu barn

Søksmålet i London er rettet mot utgiveren av «Da Vinci-koden», det amerikanske forlaget Random House. Baigent og Leigh mener forlaget har stjålet deres idé om at Jesus etterlot seg barn og at denne slekten fortsatt eksisterer.

Spørsmålet er om det går an å kreve patent eller opphavsrett for en påstand som har røtter langt tilbake i historien, til katarene (kjetterne) i Sør-Frankrike og helt tilbake til de apokrype (skjulte) evangeliene som ikke ble inkludert i Det nye testamente.

Den opprinnelige påstanden går i korthet ut på at Jesus og Magdalena fikk barn, at denne blodlinjen ble bevart gjennom det franske merovinger-dynastiet og tempelridderne og at det fortsatt finnes noen utspedde dråper av dette hellige blodet i enkelte europeiske fyrstehus.

Denne hemmeligheten forvaltes av Sion-ordenen, som i 1982 ble ledet av en viss Pierre Plantard, ifølge «Hellig blod, hellig gral».

Problemet for de britiske forfatterne, og for Dan Brown for den saks skyld, er at Plantard så tidlig som i 1993 skal ha vedgått at han hadde diktet opp hele historien om Sion-ordenen.

Avvist i USA

Det er ingen tvil om at Dan Browns bok bygger på materiale som Baigent og Leigh brukte årevis på å grave fram sammen med den tredje av forfatterne av «Hellig blod, hellig gral», den tidligere BBC-produsenten Henry Lincoln.

Hvis Baigent og Leigh skulle få medhold i retten, vil det uten tvil åpne for en lang rekke tilsvarende krav, for det er mange som har engasjert seg i den hellige gral siden 1982. De to britiske forfatterne har allerede frafalt en betydelig del av de opprinnelige kravene i søksmålet mot Random House.

Et tilsvarende søksmål i California, der forfatteren Lewis Perdue anklaget Brown for plagiat, er blitt avvist av en amerikansk domstol.

Perdue krevde en erstatning på 150 millioner dollar fordi Brown angivelig skulle ha plagiert stoff fra Perdues to bøker «Daughter of God» og «The Da Vinci Legacy».

På norsk

Den norske utgivelsen – eller mangelen på utgivelse – av «Hellig blod, hellig gral», er et lite mysterium i seg selv, ettersom de store norske forlagene aldri oppdaget boka i de årene den ble diskutert i resten av Europa.

Til slutt var det det lille forlaget Bazar som sprengte forlagenes selvpålagte rammer for utgivelse av velskrevet utenlandsk kjetteri og ga den ut på norsk.

Da hadde Bazar allerede oversatt «Da Vinci-koden», slik at bøkene kom i omvendt rekkefølge på norsk.

Og debatten i Norge om den angivelige Jesus-slekten kom over 20 år etter at erkebiskopen av Canterbury og resten av Europa hadde gjort seg ferdig med den.