Smith ledet rettssaken som endte med at «Da Vinci-kodens» forfatter Dan Brown ble frikjent for å ha plagiert britene Michael Baigent og Richard Leighs «Hellig blod, hellig gral». I Smiths 71 sider lange domsbegrunnelse er en rekke bokstaver skrevet med kursiv.

Bokstavene ga ingen mening i den rekkefølgen de sto i begrunnelsen. Men juristen Dan Tench har lagt puslespill med dem, og kommet fram til setningen: «Smithy Code: Jackie Fisher, hvem er du? Dreadnought», skrev Tench i London-avisen The Guardian fredag.

Jackie Fisher var admiral og sjef for den britiske marine rundt forrige århundreskifte. Han sto bak konstruksjonen og byggingen av en ny type hurtiggående og tungt bevæpnede slagskip, som ble kalt dreadnoughts etter det første fartøyet av typen, HMS «Dreadnought».

Tench forteller at han har fått e-post fra dommer Smith med beskjed om at hans løsning av koden er den riktige. Koden bygger på den såkalte Fibonacci-sekvensen, et matematisk begrep som drøftes i Dan Browns bok.