Mannen ble deretter løslatt. Retten avviste et alvorligere tiltalepunkt mot Gorki Aguila om å være en fare for samfunnet. Om han var blitt dømt på dette punktet, ville han risikert fire års fengsel.

Etter at han ble løslatt sa han at han hatet det cubanske tyranniet enda mer enn før. Deretter ble han kjørt hjem av politiet.

Den 39 år gamle Aguila ble framstilt i håndjern for retten mens flere venner ropte oppmuntrende til ham utenfor rettsbygningen i Havana.

Flere utenlandske diplomater og journalister var til stede, men saken var lukket for pressen, selv om faren hans, bandmedlemmene hans og noen andre tilhengere fikk være til stede.

Aguila ble arrestert mandag mens hans gruppe Porno para Ricardo spilte inn sitt siste album. Sangene hans er svært kritiske til regjeringen til brødrene Castro.

En gitarspiller i gruppa, Ciro Diaz, sier at myndighetene betrakter Aguila som en «farlig anti-sosial» person fordi han ikke ville stemme ved valg, ikke ville delta i møter i den lokale revolusjonskomiteen og skrev sanger som kritiserer det cubanske systemet.

STR