Syv cubanske samvittighetsfanger kom tirsdag til Madrid som ledd i en avtale mellom Cuba, landets katolske kirke og Spania om å løslate 52 dissidenter.

Vi er lei for å bli tvunget til å reise

Omar Ruiz, løslatt dissident

Men selv om de syv nå løslatte kritikerne av det cubanske regimet har tilbrakt syv harde år i diverse fengsler, var gleden over å være fri i Spania ikke ubetinget. Ikke bare har fangenskapet tæret hardt på helsen til de fleste. Flere av dissidentene ga også uttrykk for at det var med tungt hjerte de forlot Cuba.

— Vi er lei for å bli tvunget til å reise og svært usikre på fremtiden. Det er alt jeg vet nå, sa Omar Ruiz, som liksom de øvrige kom med hele sin familie.

Fengslet i 2003

De 52 fangene – alle adoptert som samvittighetsfanger av Amnesty International – var resten av en gruppe på 75 dissidenter som ble fengslet i 2003 og idømt straffer på mellom 6 og 28 år for landskadelig virksomhet. De øvrige 23 er i mellomtiden løslatt, fortrinnsvis på grunn av dårlig helse.

Artikkelen fortsetter under bildet

HER FORHANDLER DE: Spanias utenriksminister Miguel Ángel Moratinos (til v.) og Cubas president Raúl Castro.

Fra alle hold er de vellykkede forhandlingene mellom Cuba, landets katolske kardinal Jaime Ortega og den spanske utenriksminister Miguel Ángel Moratinos hilst med glede, og mange går så langt som å varsle vår i det cubanske styrets forhold til landets interne opposisjon.

Moratinos var den første til å erklære at verden og ikke minst EU nå bør ta sitt kjølige forhold til Cuba opp til revisjon. EUs høye representant for felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, tok opp hansken og sa at «Cubas beslutning går i riktig retning».

Opphever handelsblokaden?

Også i USA så mange avtalen som et bevis for at dialog og engasjement virker bedre enn sanksjoner og kald krig.

— Den store lærdommen her er at det sivile samfunnet kan gjøre en forskjell, og den beste måten å oppmuntre det sivile samfunnet på, er å åpne for dialog mer enn å stenge, sa Carlos Saladrigas, styremedlem i Den cubanske studiegruppen, en samling cubansk-amerikanske forretningsfolk som gjerne ser at USAs 48-årige handelsembargo mot Cuba blir opphevet.

— Hvis Cuba beveger seg, skal vi ikke forbli lammet. Vi må også bevege oss, sa Saladrigas.

Artikkelen fortsetter under bildet

DAMENE I HVITT demonstrerer her i Havana dager før løslatelsen av dissidentene.

Døde etter sultestreik

For Cubas president Raúl Castro har beslutningen om å gi etter for press uten tvil vært tung, men utsikten til å vinne mer enn han taper, har avgjort saken.

Landets dissidenter har de siste årene blitt mer synlige, ikke minst på grunn av de såkalte «Damer i hvitt», en gruppe pårørende – mest mødre og søstre – til de fengslede dissidentene, som hver søndag har demonstrert i Havana. I starten ble de brutalt hanket inn og kjørt bort, men fikk siden lov til å gå i fred.

Da den politiske fangen Orlando Zapato i februar døde etter en lang sultestreik i protest mot fangenes forhold, haglet internasjonal kritikk over det cubanske styret. Dagen etter Zapatos død, innledet Guillermo Farías, også politisk fange, sin sultestreik, som han gjennomførte i 135 dager.

Flere stålsatte dissidenter sto klar til å ta over etter Farías (bildet), som er døden nær og intenst fulgt av utenlandsk presse.

Fysisk er Farías antakelig skadet for livet, men til det cubanske styrets lettelse stanset han aksjonen da han lørdag fikk visshet for at de første fangene var løslatt.

Velvilje i Europa?

Med utsikt til at den harde kjernen dissidenter forlater Cuba og drar i eksil, kan styret puste enda mer lettet ut. Bort drar også damene i hvitt, ettersom avtalen med Spania innebærer at dissidentene kan ta med familiene i eksil.

Hvis det er opp til den spanske regjeringen – og det gjør det ofte når det gjelder forholdet mellom Cuba og EU – så har Raúl Castro fått velvilje i Europa, noe han ønsker sterkt. Og hvis også USAs president Barack Obama anerkjenner Cubas gest som et fremskritt, er det mulig at USA starter en delvis opptining av de frosne relasjonene til Havana, slik Obama har lovet. Det vil innebære lemping av alle restriksjonene som hindrer handel og øvrig samkvem mellom borgere i USA og Cuba.

Sett i det lyset betaler det handelshungrende Cuba en liten pris for å komme på bedre fot med omverdenen, men det er stadig en joker. Det er nemlig stadig usikkert hva som vil skje med de av de 52 dissidentene som nekter å forlate Cuba. Blir de også satt fri og i så fall på hvilke betingelser?

De 75 dissidentene som ble arrestert i 2003, har fått særlig oppmerksomhet i årenes løp, men ifølge den uavhengige Cubanske kommisjon for menneskerettigheter, er det fortsatt omkring 100 politiske fanger i Cuba. Men det er færre enn noen gang i den cubanske revolusjonens historie.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN