James Riady går med på å betale boten han er idømt, den største i historien når det gjelder valgkampsnusk — 77,6 millioner kroner.

Riady godtar også to års betinget fengsel og å utføre 400 timer samfunnsarbeid som ledd i avtalen med påtalemyndigheten som lar ham slippe med lavere straff mot at han innrømmer skyld.

Som indonesisk statsborger kunne Riady ikke utleveres til USA, og han dro frivillig mot løfte om å slippe fengsel.

Under en tur i limousinen i 1992 snakket Riady med Clinton og lovet 1 million dollar, om lag 9 millioner kroner, til presidentvalgkampen hans. Riady begynte da å kanalisere penger gjennom sin medarbeider John Huang til Clintons og andre amerikanske politikeres valgkamp. Noen hundre tusen dollar av disse pengene gikk i lomma til Huang som "bonus".

Riady innrømmet å ha betalt Huang for jobben. Han ble dømt i fjor for brudd på valgkamploven og dømt til et års betinget fengsel, bot og samfunnstjeneste.

Både Riady og Huang har sagt seg villig til å samarbeide med påtalemyndigheten dersom det blir videre etterforskning. Riady kan bli innkalt til høring i Kongressen.

(NTB)