Han benyttet også anledningen til å gi noen gode råd til sin etterfølger, George W. Bush, under en fjernsynstale.

-Jeg er takknemlig over å kunne overlate styringen til en ny president, med et Amerika som er godt rustet til å møte framtidas utfordringer, sa Clinton i sin korte takketale til nasjonen.

Lørdag er det slutt på åtte til tider stormfulle år for Clinton, som på amerikansk vis ikke akkurat sparte på selvskrytet i sin tale.

Clinton trakk fram sin egen stramme budsjettstyring og sitt internasjonale engasjement, og mente USA i hans periode opplevde en æra av storslått amerikansk fornyelse.

Den avtroppende presidenten viste til de 22 millioner arbeidsplassene som er skapt under hans tid i Det hvite hus, arbeidsledigheten som nå er lavere enn på 30 år og den lengste sammenhengene økonomiske oppgangstiden i USAs historie.NTB