Han sa den ville være smertefull og innebære offer for begge parter. Ifølge teksten til Clintons tale vil fredsforslaget innebære at palestinerne får hele Gaza og mesteparten av Vestbredden, men de vil måtte oppgi flyktningenes rett til å vende tilbake til Israel.

Palestinerne vil også få kontroll over arabiske områder i Jerusalem, og planen vil åpne for et ennå uspesifisert kompromiss når det gjelder byens hellige steder. Dessuten skal det opprettes en internasjonal styrke for å gi Israel sikkerhet langs Jordan-dalen.

-Jeg mener at dette er omrisset for en rettferdig avtale. Den vil være smertefull og innebære offer for begge parter, men fordelene oppveier ofrene, sa Clinton ifølge teksten til talen som ble utdelt på forhånd.NTB