Mark Penn ba om å få slutte i sin stilling, men skal likevel fortsette som rådgiver i valgkampen.

Wall Street Journal meldte fredag at Penn så sent som 31. mars møtte colombianske diplomater for å drøfte hvordan man skal få en frihandelsavtale med Colombia, som Clinton er imot, gjennom i Kongressen.

Penn, som er sjef for PR-firmaet Burson-Marsteller, sa at det var en feil å møte Colombias ambassadør, og at det ikke skulle gjenta seg. Colombias regjering svarte med å avslutte kontrakten med Burson-Marsteller.

Episoden er et nytt slag for Clinton, som ligger i hard kamp med Barack Obama om den demokratiske presidentnominasjonen. Penn har vært en svært viktig strateg for henne.

Men det er stor skepsis til frihandel blant amerikanske arbeidere og i fagbevegelsen, som både Clinton og Obama har lagt mye arbeid i å få støtte fra, ikke minst i Pennsylvania som holder nominasjonsvalg 22. april. Begge kandidatene er imot frihandelsavtalen med Colombia.

Lederen for det mektige forbundet Teamsters, James Hoffa, sa lørdag at Penns møte med Colombia undergraver Clintons holdning til frihandel.

– Hvordan kan vi ha tillit til at Hillary Clinton som president ville gå imot en slik avtale, når hennes sjefstrateg betales av Colombias regjering for å fremme den, sa han.

SJEFSTRATEG GÅR: Hillary Clintons sjefstrateg går av etter avsløringer.
ANNE MEDLEY