Reformforslaget, som Chávez presenterte for nasjonalforsamlingen onsdag kveld, går inn for å oppheve begrensningene på hvor mange ganger landets president kan gjenvelges.

Det betyr at Chávez kan stille til valg for en tredje presidentperiode, kanskje enda flere. Han ble gjenvalgt i desember i fjor for sin andre seksårsperiode som statssjef, det mandatet løper ut i 2012. Chávez vil også at presidentens mandatperiode skal forlenges med ett år og bli sjuårig.

Full kontroll

Forslagene om grunnlovsendringer innebærer også å redusere normalarbeidsdagen fra åtte til seks timer, gjøre slutt på sentralbankens styre, gi staten større muligheter til å ekspropriere eiendommer, og å øke presidentens kontroll over landets utenlandsreserver.

Chávez’ venstreorienterte politikk og hans nære bånd til Cubas president Fidel Castro møter kraftig kritikk både fra opposisjonen i Venezuela og fra USA, som beskylder ham for å bruke Venezuelas oljepenger til å true demokratiet i Latin-Amerika.

Venezuela er verdens femte største oljeeksportør, og Chávez har brukt oljeinntektene på en rekke sosiale programmer som har sikret ham sterk støtte blant landets fattige.

Avviser kritikk

Han kom til makten etter et valgskred i 1998, og har siden da stadig strammet grepet om Venezuela. Da han ble gjenvalgt i 2006 var det med solid flertall.

Nasjonalforsamlingen er også helt dominert av Chávez-tilhengere, etter at opposisjonen boikottet det forrige valget. Han avviser all kritikk om at forslaget om grunnlovsendringer er ment å gi ham all makt i lang tid framover.

– Hvis noen hevder at jeg gjør dette for selv å kunne sitte på toppen til evig tid, så tar de feil. Det er opp til velgerne å bestemme hvem som blir president, sa han.

JORGE SILVA