Det statseide venezuelanske oljeselskapet Citgo har inngått en avtale med en amerikansk frivillig organisasjon om å skaffe billig fyringsolje til de fattige i Boston og New York i løpet av den kommende vinteren.

Tilbudet fra Citgo kom mindre enn en måned etter at en gruppe senatorer sendte en innstendig appell til oljeselskapene om å investere sin profitt i programmer for folk med lave inntekter.

Prisen på fyringsolje ventes å stige med 30 cent denne vinteren, og prisen på gass kan stige enda mer, ifølge senatorene.

Mange ser på utspillet til Chávez som et eklatant forsøk på å ydmyke Bush og de amerikanske oljeselskapene.

Chávez derimot insisterer på at det er alvorlig ment og det er et ledd i hans innsats for å bekjempe fattigdom på det amerikanske kontinent.

Chávez har et konfliktfylt forhold til USA, men han har hele tiden forsøkt å gi inntrykk av at han er på lag med det amerikanske folk. Etter at orkanen Katrina rammet New Orleans, tilbød han også å forsyne fattige amerikanere med olje.

Citgo, som er en underavdeling av Venezuelas statseide oljeselskap PDVSA, selger over 50 millioner liter olje årlig i USA gjennom 14.000 bensinstasjoner.