Bilprodusenten Chrysler søker nå om konkursbeskyttelse, men har likevel håp om å reise seg igjen.

USAs president Barack Obama sa torsdag at han stiller seg bak Chryslers avgjørelse om å søke konkursbeskyttelse. Dette steget er nødvendig for å redde utsatte arbeidsplasser i bilindustrien, sier han.

– De nødvendige skritt er tatt for å sikre Chrysler nytt liv, sier Obama, som samtidig bekrefter at en samarbeidsavtale med Fiat er på plass.

Obama sier han har tro på at konkursbeskyttelsen og samarbeidsavtalen med Fiat vil gi Chrysler anledning til å komme seg på beina igjen, og han tror bergingen av selskapet vil gå forholdsvis raskt.

Til skifteretten Chrysler går nå til skifteretten etter at gjeldsforhandlinger mellom bedriftens kreditorer og finansdepartementet brøt sammen.

Det var en mindre gruppe kreditorer som ikke ville godta statens endelige tilbud til kreditorene om 2,25 milliarder dollar mot en nedskriving av Chryslers samlede gjeld på 6,9 milliarder dollar.

Konkursbeskyttelsen betyr ikke slutten for Chrysler, men legger til rette for at selskapet nå kan gjennomføre en restrukturering i samarbeid med Fiat. Målet er at denne prosessen skal bli gjennomført i løpet av 60 dager.

I denne perioden vil Chryslers fabrikker holde stengt, men selskapet vil fortsette å omsette sine produkter.

Betyr ikke slutten USA har satt et samarbeid med italienske Fiat som betingelse for å fortsette å støtte Chrysler med milliardlån. USA vil stille med i alt 8 milliarder dollar i ulike støtteordninger for å holde selskapet gående.

I henhold til en foreløpig avtale som ble undertegnet i januar, skal Fiat først overta en aksjeandel på 20 prosent i Chrysler i bytte mot en tilsvarende andel for Chrysler i Fiat. Dette skal øke til 35 prosent og til slutt muligens til 51 prosent.

Samarbeidet vil gi Chrysler tilgang på Fiats teknologi for bygging av små biler, og den vil gi Fiat tilgang på det amerikanske markedet, blant annet ved å åpne en av Chryslers fabrikker for bygging av Fiat-modeller. Fiat har satt som betingelse at de ikke skal betale noe og ikke overta Chryslers gjeld.

Torsdag ble det også klart at Canada bistår med 2,4 milliarder dollar til Chrysler. For dette skal canadierne få en eierandel på 2 prosent i selskapet etter restruktureringen.

Chryslers administrerende direktør Robert Nardelli sier han vil forlate selskapet når prosessen er gjennomført. Styresmaktene i USA vil utnevne seks av medlemmene i det nye selskapets styre, mens Fiat vil utnevne tre.

Svekkede arbeidsvilkår Samtidig har tusener av bilarbeidere godkjent en ny tariffavtale med Chrysler som vil innebære en betydelig reduksjon i lønnsutgiftene og en innskrenking av de ansattes rett til å streike.

Et overveldende flertall av de ansatte stemte for den nye tariffavtalen, til tross for at den betyr tap av bonuser, dårligere betingelser for de overtallige og kutt i helsedekningen.

Mellom 80 og 94 prosent av de 27.000 ansatte stemte for avtalen, som også innebærer at bilarbeiderforbundet UAW tar en 55 prosents aksjeandel i Chrysler, siden Chrysler betaler en del av sine forpliktelser til arbeiderne med aksjer.

– Våre medlemmer har godtatt en avtale som er smertefull både for ansatte og pensjonister, men som bidrar til å bevare arbeidsplasser og gir Chrysler en mulighet for å overleve, sier sjefen for bilarbeiderne, Ron Gettelfinger. (©NTB)

Arbeidere ved Chryslers fabrikk i Warren i Michigan går hjem etter endt skift tidligere denne uken. De ansatte hos den amerikanske bilprodusenten har godkjent en ny tariffavtale, trass i at den betyr tap av bonuser, dårligere betingelser for de overtallige og kutt i helsedekningen.
Scanpix
Chrysler vil fortsette å selge biler mens selskapet er under konkursbeskyttelse, men bilfabrikkene vil holde stengt.
Scanpix
USAs president Barack Obama bekreftet torsdag at Chrysler nå søker om konkursbeskyttelse og starter et samarbeid med Fiat.
Scanpix