Chirac sier han er sjokkert over beskrivelsene general Paul Aussaresses kommer med i en bok denne uken. Han forteller at han og hans menn torturerte og drepte 24 fanger, med den franske regjeringens velsignelse.

Aussaresses skriver at den franske regjeringen ble informert om og godtok bruk av tortur, summariske henrettelser og tvangsflytting av sivile.

Presidenten vil frata eks-generalen Æreslegionen, en av Frankrikes største æresbevisninger. Han ber også Forsvaret finne en passende måte å straffe generalen på.

NTB