— Ved avslutningen av det mandatet dere har gitt meg, er tiden kommet for meg til å tjene dere på en annen måte, sa Chirac i en TV-overført tale til nasjonen søndag kveld.

— Jeg vil ikke be om deres stemmer for et nytt mandat, sa Chirac, og bekreftet dermed det alle ventet.

74 år gamle Chirac går av etter to perioder og 12 år som fransk president, og 40 intense år i politikken. Han har utsatt denne kunngjøringen lengst mulig, og bevisst holdt muligheten for gjenvalg åpen.

Men selv om han etter loven kunne ha prøvd å vinne en tredje periode i Elyséepalasset, har det lenge vært klart at det var svært usannsynlig.

TREKKER SEG: Jacques Chirac