Chirac kommenterte arbeidsloven i en TV-overført tale til nasjonen fredag kveld.

Fagbevegelsen reagerte umiddelbart negativt på at Chirac nå støtter statsminister Dominique de Villepin og regjeringen, som har nektet å bøye av i striden med studenter og fagorganisasjoner.

Loven har ført til omfattende streiker og protestaksjoner i en rekke franske byer de siste ukene.

Fagorganisasjoner og studenter mener arbeidsloven, som gjør det enklere å sparke arbeidstakere under 26 år i løpet av en prøveperiode på to år uten noen spesiell grunn, undergraver arbeidstakernes rettigheter. Regjeringen mener den er nødvendig for å skape flere arbeidsplasser for unge.

I sin tale fredag tok Chirac til orde for at prøveperioden for unge arbeidstakere skal gjøres om fra to til ett år. Presidenten mener dessuten arbeidsgivere må oppgi en grunn dersom de sparker unge arbeidstakere.