Dette melder en rekke tyrkiske medier. Ifølge Tyrkias statsminister Tayyip Erdogan har Chirac ringt til ham personlig og fortalt at han er uenig i torsdagens vedtak.

– Han sa at han lytter til våre uttalelser, og han mener vi har rett og sier han vil gjøre det han kan i den videre prosessen, sa Erdogan til medlemmer i regjeringspartiet AKP lørdag kveld.

Tyrkisk protest

Mange tyrkere mener at folkemordloven er et forsøk på å holde Tyrkia utenfor EU. Søndag protesterte om lag 100 personer utenfor det franske konsulatet i Istanbul. De kastet blant annet egg på bygningen.

Tyrkia avviser at drapene på armenerne i det osmanske riket under første verdenskrig var et folkemord. Den offisielle tyrkiske versjonen går ut på at krigen også krevde mange tyrkiske liv, blant annet som følge av at armenerne støttet russiske invasjonsstyrker.

Drapene på de mange armenerne var en tragisk konsekvens av krigen, men ikke et overlagt folkemord, fremholder Tyrkia.

– Nei til boikott

Etter at Chirac og Erdogan snakket sammen, har tyrkiske myndigheter bedt folk om å dempe protestaksjonene mot franskmennene. Visepresidenten i en av landets største fagforeninger advarer mot en omfattende boikott av franske varer siden den kan få store økonomiske konsekvenser.

Erdogan truet fredag med å innføre tiltak mot Frankrike som en protest mot loven.

Torsdagens vedtak ble gjort av den franske nasjonalforsamlingens annetkammer med 106 mot 19 stemmer. Den sterke støtten til armenernes sak skyldes ikke minst at en stor armensk minoritet er bosatt i Frankrike.

– Uheldig lov

Rett etter avstemningen uttalte det franske utenriksdepartementet at den ikke støtter vedtaket, som beskrives som både «unødvendig og uheldig». Det ble også antydet at dette forslaget aldri vil bli satt ut i livet, siden det ikke er godkjent av senatet (førstekammeret i nasjonalforsamlingen) eller presidenten.

Chiracs kontor har bekreftet at presidenten har diskutert saken med Erdogan. Kontoret fremholder at Chirac fastholder en uttalelse han kom med da han besøkte Armenia 1. oktober. Da sa han at Frankrike mener at massakrene var et folkemord, men at det samtidig er uheldig å vedta en lov som gjør det straffbart å nekte for at det har funnet sted.