President Jacques Chirac sa at prosjektet vil utløse et nytt våpenkappløp, og han sluttet seg dermed til kritikken som tidligere er kommet fra land som Russland og Kina.

-Utgiftene til denne teknologien er kolossale. Det ser ut for oss som om det er en motsetning mellom de ubegrensede økningene i forsvarsbevilgningene og reduksjonene i utviklingshjelpen i verden, sa Chirac.

Mange av USAs allierte har aldri gjort noen hemmelighet av at de motsetter seg det amerikanske prosjektet, men fram til nå har Frankrike og andre europeiske land bare kommet med forsiktig kritikk av prosjektet.NTB