Bioteknologiselskapet Perlegen har utviklet en chip som skal avsløre sykdomsgener. Selskapet vil legge informasjon om genomet i 50 databrikker. Deretter skal de sammenliknes for å finne en mening i de 0,1 prosentene av genomet som skiller mennesker fra hverandre. Nøkkelen til behandlingsmetoder for en rekke sykdommer antas å ligge blant de 0,1 prosentene.

— Teknologien bak brikkene er banebrytende, sier Perlegens president, Brad Margus, ifølge Wired News.

Han får støtte av Richard Gibbs, direktøren for human-genomsenteret ved Baylor College of Medicine, som spilte en viktig rolle i å kartlegge det menneskelige genom. Denne teknologien ligger i front, mener han.

Prosjektet skal ha på plass de 50 genomene i løpet av ett år.(Origo)