En talsperson for Cheney opplyser at det ble oppdaget unormal hjerterytme da visepresidenten var inne til en legesjekk onsdag morgen, og at dette var bakgrunnen for sykehusinnleggelsen. Behandlingen med elektrosjokk var vellykket, og skal ikke ha ført til komplikasjoner.

Dick Cheney har også flere ganger tidligere hatt hjerteproblemer.