KLAUS JUSTSEN

Visepresident Dick Cheney (bildet) kommer til å spille en ledende rolle når Iraks fremtidige politiske system skal utformes i de kommende uker og måneder.

Dermed har den amerikanske regjeringen understreket at FNs innsats neppe får strekke seg ut over humanitær bistand i bredeste forstand. En rekke av USAs allierte som har vært motstandere av krigen, skal heller ikke gjøre seg håp om noen sentral plassering verken ved gjenoppbyggingen eller den politiske utvikling.

— Haster

I Washington gjøres det klart at det haster med å få fylt tomrommet som er oppstått etter at Saddam Husseins regime er styrtet. Beretningene om omfattende plyndringer, brannstiftelser og annen form for lovløshet vekker bekymring i den amerikanske hovedstaden.

Viseutenriksminister Richard Armitage forsikrer at situasjonen vil falle til ro, og opplyser samtidig at det er planer om en eller annen form for amerikansk ledet politistyrke i de befridde irakiske byene.

Derimot tyder alt på at det vil gå atskillige dager før det nye kontoret for gjenoppbygging og humanitær bistand, ORHA, våger å flytte fra sitt midlertidige hovedkvarter i Kuwait til Bagdad.

ORHAs talsmann Jeff Jurgensen henviser til at jo raskere sikkerhetssituasjonen stabiliseres, jo hurtigere vil man være i stand til å ta fatt på sine oppgaver. Man venter imidlertid på å få grønt lys fra militæret, hvilket reelt vil si øverstkommanderende, general Tommy Franks.

Mens ORHA skal overvåke bistandsarbeidet og ta fatt på gjenoppbyggingen, er tanken at en midlertidig irakisk myndighet skal ta seg av den politiske prosessen som i løpet av et par år kan føre til en demokratisk valgt regjering.

Avgjorde strid

Her har visepresident Cheney raskt demonstrert at han vil ha et fast grep om utviklingen den kommende tiden. Det var han som gikk inn og avgjorde en bitter strid mellom Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Donald Rumsfeld hadde forlangt at den såkalte midlertidige myndighet opprettes med det samme, men Colin Powell avviste denne tanken med henvisning til at det ville gi eksilledere en urimelig fordel i forhold til de interne opposisjonslederne som ennå ikke har våget seg frem.

Observatører så forsvarsministerens krav som et forsøk på å sikre lederen av den irakiske nasjonalkongressen, Ahmed Chalabi, et urimelig forsprang, selv om han etter mer enn 30 år i eksil ikke har noen bredere base i Irak.

Møtet i neste uke er det første av flere, der landets fremtid skal planlegges. Det er ingen tvil om at Ahmed Chalabi inviteres, men han får selskap av opp til 40 irakere, som den amerikanske etterretningstjenesten CIA i løpet av de siste månedene har utpekt som mulige ledere av en kommende administrasjon.

Ved å innkalle til møte allerede om noen dager, har han med fullt overlegg sabotert et tilsvarende møte som Chalabi hadde håpet å holde allerede i dag i Nasiriya.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

KUPP: Ved å innkalle til møte allerede om noen dager, har Dick Cheney med fullt overlegg sabotert et tilsvarende møte som lederen av den irakiske nasjonalkonggressen hadde håpet å holde i dag<br/>FOTO: DAVID RAE MORRIS, REUTERS