Det kan også bli aktuelt å gi kampflyene til Kina, i bytte mot nye kinesiske eller russiskbygde maskiner, opplyste Chavez onsdag. Han har tidligere styrket Venezuelas bånd til det sterkt USA-fiendtlige Cuba, noe som har vakt dyp bekymring i Washington.

— Vi kan gjøre akkurat hva vi vil med disse flyene. Kanskje gir vi fly til Cuba eller Kina, slik at de kan studere kampflyene, sa den venezuelanske presidenten, som anklaget USA for å nekte Venezuela reservedeler til flyene.

— Vi kan gi dem bort, og så kjøpe fly fra Kina eller Russland, vi har ikke behov for amerikansk imperialisme, fortsatte den venezuelanske presidenten.

En tjenestemann i Washington sa at et videresalg av F-16-flyene ville være i strid med tosidige avtaler.

Venezuela er verdens femte største oljeeksportør og en viktig leverandør av råolje til USA. Landet opprettholdt lenge et nært samarbeid med amerikanerne, men dette endret seg etter at Hugo Chavez kom til makten i 1998.