Chavez ønsker blant annet å oppheve begrensningen på hvor mange perioder presidenten kan sitte, slik at han kan gjenvelges enda en gang og fortsette sin sosialistiske revolusjon. Chavez er nå inne i sin andre presidentperiode.

Tirsdag gjennomførte nasjonalforsamlingen den første av i alt tre avstemninger, og grunnlovsforslagene blir ratifisert dersom alle tre avstemningene går i favør av presidenten. Oddsene for det er rimelig høye, ettersom nasjonalforsamlingen er fullstendig dominert av Chavez-tilhengere.

Forslagene om grunnlovsendringer innebærer også å redusere normalarbeidsdagen fra åtte til seks timer, gjøre slutt på sentralbankens styre, gi staten større muligheter til å ekspropriere eiendommer, og å øke presidentens kontroll over landets utenlandsreserver.

Chávez’ venstreorienterte politikk og hans nære bånd til Cubas president Fidel Castro møter kraftig kritikk både fra opposisjonen i Venezuela og fra USA, som beskylder ham for å bruke Venezuelas oljepenger til å true demokratiet i Latin-Amerika.

Venezuela er verdens femte største oljeeksportør, og Chávez har brukt oljeinntektene på en rekke sosiale programmer som har sikret ham sterk støtte blant landets fattige.

SIKRER MAKTEN: Venezuelas president, Hugo Chavez
RAY STUBBLEBINE