Bare spørsmålet om opprettelse av albanske politistyrker i områder med albansk flertall skiller nå partene, ifølge en talsmann for den amerikanske forhandleren James Pardew.— Det er bare et spørsmål om centimeter, men jeg er overbevist om at hvis viljen er god på begge sider, så vil det bli en løsning, sier talsmannen.Det vanskeligste temaet i forhandlingene, spørsmålet om det albanske språkets status, skal ha blitt løst onsdag. Dette framskrittet ble overskygget av aggressive uttalelser fra Makedonias president dagen etter. På nasjonaldagen sa Ljubco Georgievski at makedonske styrker må ta tilbake land albanerne har erobret.To makedonske og to albanske partier deltar i forhandlingene, samt amerikaneren Pardew og EUs Francois Leotard.Makedonske myndigheter motsetter seg fortsatt egne albanske politistyrker i områder der albanerne er i flertall.- Det finnes ingen land i Europa som har separate politistyrker, sier en makedonsk politiker.NATO står klar til å rykke inn med fredsbevarende styrker så snart en avtale er i havn. Denne styrken skal lede arbeidet med å avvæpne de albanske opprørerne.