Cubas innbyggere må venne seg til et liv uten El Comandante ved roret.

Militærparaden ble fulgt nøye for å se om Cubas aldrende revolusjonsleder var frisk nok til å vise seg offentlig for første gang etter en mageoperasjon i slutten av juli.

Men det var hans bror Raul Castro som sto i spissen for paraden, den første på Cuba på ti år.

– Jeg hilser dere alle, både på vegne av øverstkommanderende Fidel Castro og på egne vegne, sa Raul Castro til soldatene og de rundt 300.000 arbeiderne og studentene som var samlet på revolusjonsplassen i Havana lørdag.

Vil snakke med USA

Under talen foreslo Raul Castro også forhandlinger for å dempe det spente forholdet til erkefienden USA.

– Men det er selvsagt på betingelse av at de aksepterer at vi er et land som ikke vil tåle noen innskrenkning i vår suverenitet, sa Raul Castro.

Etter operasjonen i juli overlot Fidel Castro midlertidig makten til sin bror Raul, som er første visepresident. Fidel hadde da styrt Cuba uavbrutt siden revolusjonen i 1959.

Feirer revolusjonen

Lørdagens paraden markerte 50-årsdagen for starten av den cubanske revolusjonen, da Castro og hans menn kom fra Mexico til Cuba i den lille båten «Granma».

Men paraden skulle også være en storslått avslutning på en ukelang feiring av revolusjonslederens 80-årsdag, som ble utsatt fra august på grunn av Castros sykdom.

Dersom Fidel Castro selv hadde vist seg offentlig under paraden, ville Cubas 11 millioner innbyggere tolket det som et signal om at den karismatiske lederen snart vil overta roret igjen.

Framtid uten Castro

Når han nå uteble, må cubanerne venne seg til tanken på at revolusjonslederen og landsfaderen aldri vil bli frisk nok til å gjenoppta den daglige styringen av landet.

Cubas ledere har på en måte forberedt landets innbyggere på det siste, med forsikringer om at politikken Fidel har stått for vil bli ført videre, under kommunistpartiets ledelse.

Ingen enkeltperson står klar til å overta etter Fidel Castro, hans tanker og ideer vil bli ført videre av en kollektiv ledelse i kommunistpartiet, sa Cubas visepresident Carlos Lage til hundrevis av inviterte gjester på et gallaselskap for å feire Castros 80-års fredag.

Carlos Lage forsikret at Castros helsetilstand blir stadig bedre. Men Fidel selv meldte avbud til selskapet.