Den 81 år gamle og skrøpelige Castro meldte tirsdag at han ikke vil fortsette som Cubas president eller militære leder. Men selv om han fratrer statsoppgavene, vil han fortsette som leder av kommunistpartiet.

Dermed blir han stadig Cubas sjefsideolog, og som konsekvens kan man heller ikke vente noen vesentlig kursendring i politikken.

– Vi vil fortsatt lytte til kamerat Fidel, som har et voldsomt arsenal av ideer og evner til å veilede folket, skrev kommunistavisa Granma onsdag.

Dempet

Reaksjonene blant cubanerne etter kunngjøringen har vært overraskende dempet. Årsaken er kanskje at folk flest tror ting fortsetter som før.

Myndighetene tok imidlertid ingen sjanser og utplassert flere politimenn i Havanas tett befolkede og nedslitte gamleby etter at nyheten var gjort kjent.

Det var herfra det brøt ut demonstrasjoner mot Castro i 1994, en uro som førte til utvandring av rundt 35.000 cubanere til USA.

Drapsanklager

Som følge av at Castro trakk seg som president, ønsker eksilcubanere i USA nå å stille ham for retten for drap.

Det amerikanske kongressmedlemmet Ilena Ros-Lehtinen mener Castro må stilles for retten på grunn av den cubanske regjeringens nedskytning av to fly i 1996. Flyene tilhørte den cubanske eksilgruppa «Brødre til unnsetning». Fire personer ble drept.

– Nå da Fidel formelt har gått av som statsleder, baner det vei for å stille ham for retten. USAs regjering bør gjøre dette umiddelbart, oppfordret den cubanskfødte Ros-Lehtinen.

Hun er kjent for å være en sterk kritiker av det cubanske kommunistregimet.

Immunitet

Kritiske eksilcubanere har ingen mulighet å gå til sak mot Castro uten at Bush-administrasjonen godkjenner dette, men ifølge eksperter har Castro ved å gå av som statsleder ikke lenger rettslig immunitet.

Lignende forsøk er er gjort mot andre avgåtte latinamerikanske ledere. En spansk dommer forsøkte på slutten av 90-tallet å få den chilenske eksdiktatoren Augusto Pinochet utlevert. Ønsket var å stille ham for retten for brudd på menneskerettighetene.

Hva synes du om Castros avgang? Si din mening her.

En cubaner sitter og leser avisa med nyheten om at Fidel Castro nå går av som statsleder etter nærmere 50 år ved makten. Reaksjonene på nyheten har vært dempet.
HANS DERYK
Eksilcubaner
ENRIQUE DE LA OSA
«Lenge leve Fidel» står det skrevet på denne veggen i Cubas hovedstad Havana. Partiavisen Granma gjør det klart at Fidel Castro ikke har utspilt sin rolle i kommuniststyret, selv om han nå går av som landets president.
ENRIQUE DE LA OSA