NTB-Reuters

ýIngen har rett til å sette forhåndsvilkår til konferansen eller kreve at den skal unnvike en debatt om hvordan vi rangerer det fryktelige folkemordet som pågår i dette øyeblikk mot våre palestinske brødre, sa Castro.

USAs utenriksminister Colin Powell boikotter konferansen i Durban, og USA har truet om å holde seg helt borte, dersom ikke alle Israel-fiendtlige formuleringer blir fjernet fra resolusjonsutkastene.

FNs generalsekretær Kofi Annan sa lørdag at det ikke er aktuelt å stemple sionisme, israelernes koloniseringsideologi, som rasisme.

Cubas leder Fidel Castro, til venstre, i samtale med FNs Generalsekretær Kofi Annan under rasisme-konferansen i Durban.