— Jeg er dypt takknemlig for denne æren. Jeg ønsker å takke Nobelkomiteen og alle dem som har arbeidet sammen med meg og min kone Rosalynn ved Cartersenteret for å fremme fred og menneskerettigheter.

Drømmer om fred

Carter skriver videre at overalt deler mennesker den samme drømmen om et omsorgsfullt verdenssamfunn som holder unna krig og undertrykkelse.

— De siste 20 årene, da Rosalynn og jeg har reist verden rundt i senterets tjeneste, har min oppfatning av menneskerettigheter blitt utvidet til å omfatte ikke bare retten til å leve i fred, men også til helsetjenester, et sted å bo, mat og økonomiske muligheter.

— Jeg håper denne prisen gjenspeiler en universell aksept, kanskje til og med en omfavnelse, av denne omfattende definisjonen av menneskerettigheter.

Han mener at denne æren er en inspirasjon ikke bare for ham, men også for mennesker som lider i verden, og han aksepterer prisen på deres vegne, avslutter Carter sin takk til Nobelkomiteen.

(NTB)