— Vår nasjonale sikkerhet er ikke direkte truet, og det er en overveldende motstand mot krig blant flertallet av verdens befolkning og dens regjeringer, men likevel ser det ut til at USA er fast bestemt på å sette ut i livet diplomatiske og militære handlinger som savner sidestykke i historien, skriver Carter i en kronikk i søndagsutgaven til New York Times.

Carter mener den nåværende amerikanske utenrikspolitikken står i skarp kontrast til tidligere.

— USAs utenrikspolitikk har i årevis vært basert på religiøse prinsipper, respekt for folkeretten, og allianser som har resultert i kloke avgjørelser og felles selvbeherskelse, skriver Carter i sin kronikk.

(NTB)