Partiet ber politiets riksenhet mot korrupsjon etterforske Bildt i forbindelse med aksjeopsjoner han har mottatt fra olje— og gasselskapet Vostok Nafta.

– Det kan stilles spørsmål ved om dette var en gave eller rett og slett bestikkelse, sier Miljöpartiets talsmann Peter Eriksson til TV4.

Bildt satt tidligere i styret i Vostok Nafta men trakk seg da han ble utnevnt til utenriksminister i Fredrik Reinfeldt borgerlige regjering i oktober.

Verdiene i Vostok Naftas består nesten utelukkende av aksjer i den russiske gasskjempen Gazprom som ønsker å bygge en gassrørledning gjennom Østersjøen. En slik rørledning krever grønt lys fra svenske myndigheter, og opposisjonen stiller nå spørsmål ved Bildts rolle.

Da Bildt forlot styret i Vostok Nafta fikk han beholde sine aksjeopsjoner i selskapet. Disse solgte han senere for 4,8 millioner svenske kroner.

Svenske medier har antydet at Bildt egentlig ikke hadde krav på aksjeopsjonene ettersom han forlot selskapet frivillig. Selv hevder han det motsatte.

Miljöpartiet krever nå full gransking og Socialdemokraterna krever en garanti fra Reinfeldt om at Bildt ikke har lovet Vostok Nafta motytelser som takk for millionopsjonene.