Som forventet godkjente EUs utenriksministre Unionens nye importforbud mot selprodukter mandag. Vedtaket betyr at produkter som selskinn, – kjøtt og – spekk blir ulovlig i EUs 27 medlemsland.

Canada, en stormakt innen selfangst, varsler protester.

– Vi er svært skuffet over avgjørelsen. Vi mener den er i strid med WTOs retningslinjer, sier Canadas minister for internasjonal handel Stockwell Day.

Canada skal nå klage EUs avgjørelse inn for WTO.

Myndighetene i Ottawa gir jaktlisens på 338.000 sel i Arktis hvert år og hevder, i motsetning til EU-landene, at selbestanden ikke er truet.

I april varslet fiskeriminister Helga Pedersen at også den norske regjeringen vil bringe et selforbud inn for WTO.