cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae.

The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

if you can raed tihs psas it on !!

Her er den norske versjonen:

En visktenpaleig unsdelrøkese gjort ved et untivseriet i Enlgnad har

vist at desrom de to føsrte— og to siste botsvkeane i alle oredne i en

tekst er riktig plessart, spllier det liten rolle hvkilen reføkkelge de øvirge

boskvetane i oredne kommer. Tektsen er fullt lesbar selv om de andre

bokeastvne kommer huilbtertlulter! Dette er fordi vi ikke leser hver

eneklt botksav, men ser bidlet av ordet som hehlet