Meldingen om arrestasjonen kom fredag formiddag etter at Coulson tidligere på dagen hadde møtt til avhør på en politistasjon i Sør-London. Coulson var sjefredaktør i avisen News of the World i tiden da den drev omfattende telefonavlytting.

Han ble utnevnt til pressesjef ved Camerons kontor i mai 2010 etter at han en tid hadde fungert som rådgiver for statsministeren. Men i januar i år måtte han gå av som følge av de stadig sterkere anklagene om at han sto bak telefonavlyttingen.