Ifølge målingen som ICM har gjort for avisen News of the World, får Cameron støtte fra 42 prosent av velgerne. 37 prosent foretrekker Brown som statsminister.

Cameron har høyest støtte i de sørøstlige og sentrale delene av England, og han får mer støtte fra velgere over 55 år enn fra de yngre velgerne. I Skottland er derimot Cameron mindre populær. Brown, som selv er fra Skottland, kan der skryte av 28 prosent høyere støtte enn rivalen. Brown tiltrekker seg også flere yngre velgere enn Cameron.

Torsdag 3. mai er det både kommunevalg og valg til de regionale forsamlingene i Skottland og Wales. Det er ventet at statsminister Tony Blair vil kunngjøre sin avgang kort tid etter.

LEDER: David Cameron
LUKE MACGREGOR
IKKE SÅ POP: Gordon Brown.
SEBASTIAN DERUNGS, Reuters