Folkeavstemningen fant sted onsdag, bare måneder etter at ekteskap mellom likekjønnede ble legalisert av høyesterett i delstaten.

Ifølge delstatsmyndighetene har 52,1 prosent av velgerne sagt ja til en ny lov, kjent som proposisjon 8, som forbyr homoekteskap. 47,9 prosent stemte mot lovforslaget.

Resultatet er et kraftig politisk tilbakeslag for homoaktivister. Også for de mange parene som fortet seg å gifte seg da høyesterett åpnet for homoekteskap i mai, er framtida uviss. Ifølge jusseksperter blir det trolig opp til retten å avgjøre om deres ektepakter fortsatt er gyldige.