USA venter i spenning på offentliggjørelsen av hundrevis av dokumenter som gir nye detaljer om CIAs lovbrudd i form av avlyttinger, kidnappinger og planlegging av politiske drap.

Så åpen som mulig

Ved å offentliggjøre dokumentene denne uken ønsker den nye CIA-sjefen Michael Hayden å slå en strek over fortiden. Han vil demonstrere at etterretningstjenesten nå ønsker å være så åpen og tilgjengelig som det er mulig – i en bransje som opererer i dypeste hemmelighet.

Kritikere har allerede før offentliggjørelsen av materialet på mange tusen sider påpekt at det kan trekkes paralleller mellom ulovlighetene som ligger 30 år tilbake, og CIAs siste operasjoner i Irak med anvendelse av en rekke tvilsomme metoder.

Mange ulovlige aksjoner er i årenes løp blitt avslørt enten av pressen eller gjennom høringer i Kongressen. Det ventes nå flere eksempler og flere detaljer, når det omfattende materialet legges frem.

Michael Hayden har på forhånd innrømmet at mye av materialet er negativt for CIA – men dette er nå engang etterretningstjenestens historie – omtalt som «familiejuvelene».

Har ikke fått tilgang

Andre snakker om skjeletter i skapet – som historikere og journalister i årevis med begrenset hell har prøvd å få adgang til med henvisning til en rekke nye lover om offentlighetens rett til innsyn.

Det nasjonale sikkerhetsarkiv har bidratt til nye avsløringer ved å offentliggjøre dokumenter som beskriver regjeringens vurderinger om «familiejuvelene» helt tilbake til 1975.

På det tidspunktet overbrakte CIA-sjef William Colby en rapport til president Gerald Ford. Rapporten hadde Colbys forgjenger James Schlesinger fått utarbeidet to år tidligere.

Schlesinger var blitt bekymret etter flere avisreportasjer om CIAs innblanding i Watergate-skandalen – som i 1973 tvang president Richard Nixon til å trekke seg. Etterretningssjefen forlangte en redegjørelse for alle CIA-operasjoner som hadde gått ut over de lovens rammer.

Kissinger bekymret

William Colby gikk til president Ford etter historier om at CIA hadde infiltrert grupper som kjempet mot krigen i Vietnam. Daværende utenriksminister Henry Kissinger fastslo raskt at dette kun var toppen av isfjellet. Blod ville flyte dersom hele sannheten ble kjent, sa han.

Kissinger pekte blant annet på at Robert Kennedy som justisminister personlig hadde ledet planlegging av et attentatforsøk på Cubas diktator Fidel Castro – en plan som senere ble droppet.

Den 34 år gamle interne redegjørelsen som nå skal legges frem går helt tilbake til 1953, da CIA begynte å åpne post mellom USA og Sovjetunionen. Selv om det var et klart forbud mot poståpningen forstsatte dette frem til 1973. I mellomtiden ble også post til Kina åpnet.

CIA-sjef Colby kunne tidlig i 1975 fortelle president Ford at man hadde snappet opp fire brev til skuespilleren og aktivisten Jane Fonda, som hadde besøkt Nord-Vietnam.

Innesperret i to år

Rapporten fra Det nasjonale sikkerhetsarkiv avslører også at CIA lyttet når kjente journalister snakket med medlemmer i Kongressen eller med andre kilder. Det gjaldt blant andre Jack Anderson og hans medarbeidere.

Washington Post-journalist Michael Getler ble ikke bare telefonavlyttet, han ble også skygget døgnet rundt. Journalisten fikk senere en unnskyldning fra William Colby og et løfte om at det ikke skulle gjenta seg.

President Ford ble også fortalt om en sovjetisk avhopper som var blitt holdt innesperret i to år fordi etterretningstjenesten mistenkte ham for å lyve. Colby fryktet at dette kunne være brudd på straffebudet mot kidnapping.

Dagens CIA-sjef Michael Hayden forsøker tydeligvis å komme nye dramatiske beretninger om ulovligheter i forkjøpet.

– Dokumentene som nå offentliggjøres vil gi et glimt av en tid og en etterretningstjeneste som var svært annerledes, sier Michael Hayden.

CIAS HEMMELIGHETER: I 1975 overrakte CIA-sjef William Colby (til v.) en rapport om CIAs ulovlige virksomheter til president Gerald Ford (bakerst i bildet). Utenriksminister Henry Kissinger (nr. 3 fra v.) sa at blod ville flyte dersom hele sannheten ble kjent. Nå blir den hemmelige rapporten fra 1970-tallet offentliggjort.
Scanpix