USAs etterretningstjeneste CIA er presset på defensiven etter at en fem år gammel rapport bekreftet antakelser om at flere agenter brukte tortur da de avhørte fanger i krigen mot terror.

I flere tilfeller skal fanger ha blitt truet med pistoler eller elektriske bor. I andre situasjoner gjennomførte agentene liksom-«henrettelser» for å skremme fangene og få dem til å samarbeide.

Langt over streken

Rapporten, som frigis etter at borgerrettsgruppen ACLU vant en rettssak, synes å bekrefte mange kritikeres påstander om at president George W. Bush og hans regjering gikk langt over streken for å tvinge opplysninger ut av flere titall fanger for å hindre nye terrorangrep i kjølvannet på al Qaidas 11. September-aksjoner.

Avsløringen av de uhørt brutale metodene setter samtidig president Barack Obama i et ubehagelig dilemma. Presidenten har tidligere slått fast at CIA-agenter som fulgte den tidligere regjeringens retningslinjer, skulle slippe tiltale, selv om det kunne ha vært benyttet tortur.

Vil se fremover

Obama har gjort det klart at han ikke ønsket å dvele ved fortiden, men i stedet se fremover. En ny strid om tidligere tiders bruk av såkalt skjerpede avhørsmetodene kan bli en ubehagelig distraksjon i en situasjon der presidenten må kjempe hardt for å redde deler av sine ambisiøse planer for en reform av USAs helsevesen.

Rapporten avslører imidlertid så brutale metoder at justisdepartementets etiske avdeling ifølge New York Times før offentliggjøringen anbefalte en avgjørende kursendring fra den tidligere regjeringens politikk.

Det kan komme på tale å gjenåpne mer enn ti saker og reise tiltale enten mot CIA-agenter eller kontraktansatte avhørsledere, som benyttet brutale metoder.

Døde i fengsel

Allerede nå undersøker en spesiell anklager flere saker der anholdte døde mens de var plassert i CIAs hemmelige fengsler. Disse fengslene ble stengt i 2006 og et tyvetall fanger ble overført til den cubanske Guantanamobasen.

Hittil har bruken av skjerpede avhørsmetoder eller teknikker som gikk ut over det Det hvite hus i slutten av 2001 sendte ut som veiledning til etterretningstjenesten, bare hatt begrensede konsekvenser.

I en enkelt tilfelle slapp en CIA-agent med, det som kan kalles et smekk over fingrene. Han brukte brutale metoder, men ble bare hjemkalt for å få en reprimande. Agenten forlot kort etter etterretningstjenesten.

Vanskelig balansegang

Justisminister Eric Holder har gjort det klart at regjeringen står overfor en vanskelig balansegang. I en kort erklæring understreket Holder at man ikke akter å gjøre noe som kan svekke USAs sikkerhet.

Cheneys forsvar

Denne uttalelsen ses som en reaksjon på skarpe utfall fra tidligere visepresident Dick Cheney og tidligere etterretningssjef general Michael Hayden. Begge har blankt avvist påstander om at avhørsmetodene i virkeligheten var tortur.

Cheney fastslo overfor tilhengere i en konservativ tenketank at agentene kunne være stolte av sitt arbeid. Det hadde reddet tusener, ja kanskje hundretusener av liv, lød eks-visepresidentens påstand, som ikke ble underbygget med eksempler.

Hayden advarte mot å starte en jakt på hans medarbeidere. Det ville gjøre dem altfor forsiktige i en situasjon der det var bruk for å handle fast og besluttsomt for å hindre nye terroraksjoner mot amerikanere.

I formelle erklæringer har CIA understreket at man på ingen måte godtok bruk av avhørsmetoder som gikk ut over offisielle retningslinjer. Det var overlatt til justisdepartementet å avgjøre om det i slike saker skulle reises tiltale.

Truet med våpen

Et av de veldokumenterte eksemplene på bruk av brutale metoder omfatter Abdel Al Nashiri, som tidligere er betegnet som hovedmann bak bombeangrepet på den amerikanske destroyeren «Cole» i oktober 2000, da skipet lå utenfor havnen i Aden.

Under et forhør ble Nashiri truet både med pistol og et elektrisk bor. Han fikk vite at han ville lide fysisk overlast hvis han ikke samarbeidet. Under et annet avhør ble det avfyrt et skudd i naborommet, for å få fangen til å tro at en annen fange var henrettet.

Det er et klart brudd på amerikansk lovgivning å true en fange på livet. Det er også forbudt å ha skytevåpen under et avhør. Flere avhør ble tatt opp på video, men det er uklart om de omfattet disse episodene. Alle videoopptak ble i 2005 tilintetgjort av CIA-agenter.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende