BT skrev i går at en anonym kvinne vil gi Inger Jensen 1000 måneden for å hjelpe med husleien. Men Jensen kan ikke ta imot pengegaven, uten at dette blir regnet som ekstra inntekt og sosialstønaden blir tilsvarende redusert.

BT har de siste dagene fortalt om Inger Jensen desperate boligjakt. I går tok byråd Lisbeth Iversen imot Jensen. Iversen er politisk ansvarlig for kommunens boligkontor.

Det ble et sterkt møte for begge parter.

Inger Jensen kom til byråden for å etterlyse akuttbolig Byråden bekreftet at akuttboliger finnes, men at samtlige er i bruk.

— Jeg ønsker ikke å snike i køen, men hvis ikke min situasjon er akutt, hva er da akutt? spurte Inger Jensen.

Byråden understreket at hun ikke vil drive saksbehandling selv, men lovet å gi Inger Jensen en tilbakemelding i løpet av fredag. Da skal hun få vite når og hvor hun kan regne med en permanent bolig.

Barnefamilier er prioritert i boligkøen. Likevel er det mer enn et halvt års ventetid for halvparten av de godkjente familiene.

  • Jeg beklager at du er kommet så ille ut, men lover et snarlig svar, sa byråden.

Lisbeth Iversen vil også drøfte saken med byråd Trude Drevland. Sistnevnte er ansvarlig for sosialkontorene.