Frykten er stor for at enda mer giftig slam skal renne ut av damanlegget til en fabrikk som produserer aluminiumoksid vest i Ungarn. Årsaken er at det lørdag ble oppdaget nye sprekker i muren i dammen som holder slammet på plass.

Mens man forsøker å reparere den gamle dammen, bygges det også en ny dam som skal beskytte landsbyen Kolontar. Om lag 800 frivillige deltar i arbeidet sammen med 900 politifolk, brannmenn og annet redningsmannskap.

Fire mennesker mistet livet i Kolontar da store mengder slam rant ut av dammen og spredte seg utover veier, gulv, åkre og elver sist mandag.

Lørdag ble om lag 1.000 mennesker evakuert fra Kolontar og en nabolandsby.

Om lag 46 personer er fortsatt på sykehus. En har livstruende skader, mens enkelte andre er så alvorlig skadet at de vil trenge plastisk kirurgi etter at det etsende slammet ga dem store brannskader, ifølge en talskvinne for myndighetene.

EVAKUERT: Bildet viser den evakuerte landsbyen Kolontar som nå trues av et nytt giftutslipp. FOTO: SCANPIX