Målet skal nås ved hjelp av en kraftig økning av produksjonen av etanol og andre typer alternativt drivstoff, sa en tjenestemann i Det hvite hus da han tirsdag avslørte deler av talen om rikets tilstand som Bush skulle holde senere på kvelden.

Presidenten ønsker også å endre kravene til energieffektivitet for privatbiler, også dette som et virkemiddel for å senke bensinforbruket. I tillegg vil han be Kongressen om å bevilge 1,6 milliarder dollar til forskning på alternative energikilder over en periode på ti år.

Skygge

Bush gjør sitt beste for å komme ut av den lange skyggen Irak-krigen kaster over hans tid som president, sier diplomater i Washington. Men samtidig legger den amerikanske statssjefen ikke skjul på at USA og dets allierte sliter med å få kontroll i Irak.

Han vil derfor be opposisjonspartiet demokratene slutte seg til et nytt tverrpolitisk utvalg, som skal gi råd om hvordan krigen best kan føres videre. Ledere for demokratenes og republikanernes grupper i Kongressen vil bli invitert til å delta.

Bush tar også til orde for at USA får balanse i statsbudsjettet i løpet av de nærmeste fem årene. Det skal oppnås ved at det fastsettes et tak for de offentlige utgiftene, og gjennom reformer i helsevesen og pensjonsordninger.

Klima

Men mye av oppmerksomheten foran presidentens tale var konsentrert om forslaget til kutt i bensinforbruket. Bush har fått kraftig kritikk for ikke å ta trusselen mot det globale klimaet på alvor, ikke minst etter at han valgte å holde USA utenfor Kyotoavtalen.

– Presidenten vil foreslå at bensinforbruket reduseres med en femdel innen år 2017. Dette er et ærgjerrig og dristig mål, men det lar seg gjennomføre, sa nestsjefen for staben i Det hvite hus Joel Kaplan tirsdag.

Bush ønsker samtidig å fordoble USAs lagerkapasitet for strategiske oljereserver. I dag ligger denne kapasiteten på 727 millioner fat olje. Kongressen har tidligere gitt grønt lys for en utbygging til en milliard far, men presidenten vil helt opp i halvannen milliard.

KONKRETE MÅL: Amerikanernes bensinforbruk skal kuttes med 20 prosent, mener George Bush.
LARRY DOWNING